Schůze výkonného výboru

Schůze výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. 2011 od 18.30 hod na loděnici ve srubu, všichni jste srdečně zváni.

Témata schůze budou:

 • Sportovní činnost
  • představení nové koncepce sportovní činnosti klubu veslování Kondor
  • nastavení zodpovědných osob jako trenér, zástupce
  • plán zabezpečení sportovní přípravy atd.
 • Brigáda – organizace, zajištění realizace
 • Příspěvky – jaký je stav?
 • Nastavení elektronického bankovnictví
 • Dračí lodě
 • AVE – odpadové hospodářství, popelnice, plasty