Členské příspěvky

KV KONDOR BRANDÝS NAD LABEM

Aktuální výše členských příspěvků na rok 2020

Příspěvek má opět dvě složky, základem je 400 Kč (členský příspěvek) + 1 600 (příspěvek na sportovní činnost pro členy mladší 18 let).

  • Dohromady pro veslaře ročníku narození 2001 a výše jsou platby 4 000 Kč
  • Pro dospělé členy, kteří nejsou pod dohledem trenéra je platba 2 400 Kč

Kam poslat platbu

  • Platby prosím plaťte na účet klubu 0423361369/0800
  • Jako variabilní symbol prosím uvádějte rodné číslo člena
  • Do poznámky připište jméno a příjmení dítěte/člena - usnadníte nám výrazně párování plateb!

Termín pro zaplacení příspěvků je do konce měsíce března 2020.

V případě, že potřebujete rozdělit příspěvky do splátek prosím kontaktujte výbor, nejlépe skrze svého trenéra do konce března.