Členské příspěvky

KV KONDOR BRANDÝS NAD LABEM

Aktuální výše členských příspěvků na rok 2023

Termín pro zaplacení příspěvků je do konce března 2023.
Výše členských příspěvků pro rok 2023 zůstavá stejná. 

Příspěvek má opět dvě složky, základem je 3.000 (členský příspěvek) + 2.000 (příspěvek na sportovní činnost pro členy mladší 18 let).

  • Dohromady pro veslaře ročníku narození 2005 a výše jsou platby 5.000 Kč
  • Pro dospělé členy, kteří nejsou pod dohledem trenéra je platba 3.000 Kč

Kam poslat platbu

  • Platby prosím plaťte na účet klubu 0423361369/0800
  • Jako variabilní symbol prosím uvádějte rodné číslo člena
  • Do poznámky připište jméno a příjmení člena - usnadníte nám výrazně párování plateb!

V případě, že potřebujete rozdělit příspěvky do splátek prosím kontaktujte výbor, nejlépe skrze svého trenéra do konce března.