Historie a kronika klubu

KV KONDOR BRANDÝS NAD LABEM

1936

 • 1. pokus o založení  veslařského klubu, pro "nepochopení městského úřadu a občanstva" se tak nestalo. Lze toho nyní jen litovat, protože by byl klub zcela jistě lépe vybaven než nyní.

15. září 1941

 • přípravným  řídícím výborem byly podány stanovy ČVK B na zemský úřad

29. března 1942

 • byly povoleny stanovy výnosem zemského úřadu a konala se schůze přípravného výboru (Judr. Maruna, Vlad. Hlávka, František Navrátil, Václav Špád, Steva Maršálek, Vladimír Maruna a Věroslav Burda)
 • zakládajícími členy byli jmenováni: p. Šubrt - továrník, J. Volmann - továrník, Ing. Kůžek - prokurista fy Volmann (splnili podmínky pro zakládající členy)

5. dubna 1942

 • 1. členská  schůze v kavárně "U Fuňků"

25. dubna 1942

 • ustavující  valná hromada ČVK Brandýs nad Labem (26 členů)

1942

 • postavena první  provizorní loděnice na 1 loď na zahradě restaurace Veslovka
 • byla získána 1. veslařská loď - čtyřveslice Labe
 • žádný pražský klub nebyl ochoten zapůjčit závodní loď
 • byl určen klubový dres a vlajka, ing Minařík věnoval klubu jolu s plachtou

1943

 • po sbírce (asi 80 000 tehdejších korun) postavena loděnice na současném místě

20. června 1943

 • účast na prvních závodech - Rennerův memoriál v Praze (čtyřky Vomáčkové-Štěpánek-Topič, Burda-Klíma-Verner-Špád, Vamberský-Kratochvíl-Práchenský-Chalupa, Špádová-Stehlíková-Cvrková-Nováková)

12. září  1943

 • první veslařská  regata pořádaná v Brandýse nad Labem (1. memoriál Volmanna) zúčastnilo se 25 družstev a 10 skulerů z klubů ČVK Praha, VK Blesk, VK Slávia, KV Mělnických, VPK Mladá Boleslav, ČVK Pardubice, ŽVK Praha

1944

 • zřízeno hřiště  na odbíjenou, vysázeny topoly, zaseta tráva a živé ploty
 • nebylo povoleno přistavění klubovny
 • k 31. 12. 1944 klub čítal 213 členů, naveslováno 2657 km, celkem 441 vyjížděk (nejvíce František Burda a Runka Valinová)
 • dle knihy návštěv klub navštívilo za rok 3889 členů a 241 hostů (tj. 21 denně)

1945 - 1950

 • ČVK B zastřešeno Sokolem Brandýs nad Labem jako veslařský a kanoistický odbor.
 • Od roku 1945 již scházejí chronologické doklady o činnosti

1950 - 1951

 • v klubu veslovala poměrně úspěšná posádka ve střídavém složení  Miroslav Hrubý, Vladimír Loyda, Jaroslav Peška, Milan Urban, Bořivoj Sopr, Jiří Vomáčka. V roce 1951 byla v hledáčku tehdejšího reprezentačního trenéra V. Hvězdy. V té době začal trénovat mládež budoucí dlouhodobý předseda a trenér Karel Práchenský. Na přímluvu tehdejšího starosty brandýského Sokola pana Truhláře dostal klub novou čtyřku /Jizera/.

1960

 • snaha o vybudování  výcvikového bazénu pro neplavce (přesun z bývalé Semiánovy plovárny) a dětského brouzdaliště
 • první snahy o elektrifikaci loděnice
 • v majetku 3 čtyřky plátové, 1 čtyřka autrigrová
 • přistavena klubovna, šatny a bývalá malá loděnice, která způsobila časem naklonění hlavní budovy loděnice

1961

 • veslovalo celkem 18 posádek čtyřek, 121 veslařů naveslovalo více jak 10 km, nejvíce naveslovali Petr Šlajs (589 km), František Kučera a Bohuslav Kozel
 • od Chemičky Ústí byl získán dvojskul s kormidelníkem (Kája)
 • po sjednocení tělovýchovy získal klub non-cox, čtyřku závodní (Olympia) a jeden skif (Dědek)

1962

 • na mistrovství  ČSSR v Praze dosáhla čtyřka ve složení Petr Šlajs, Bohouš  Kozel, Jirka Kučera, Frant. Kučera, k. Dušek 2. místo

1964

 • na přeboru republiky dorostu v Táboře získala posádka ve složení Matějovský, Toman, Pinc, Krystlík s kormidelníkem Duškem první titul přeborníků republiky pro Brandýs nad Labem

1972

 • klub čítá  42 členů, sportovní činnost začíná stagnovat

1974 - 1976

 • klub téměř bez sportovní činnosti, generační problém

1980 - 1985

 • především za obrovské pomoci Luboše Bočánka zrekonstruována malá  loděnice, vybudován sklad na ostatní lodní materiál, přístřešek pro auto a motorové čluny, nové WC

1983

 • dvojskif starších žákyň Eva Janáčková a Jarmila Moravcová vyhráli přebor republiky, Eva Janáčková zvítězila i ve skifu starších žákyň, Pavel Holešovský vyhrál ve společenství s Neratovicemi přebor České republiky na párové čtyřce žactva

1985

 • dvojskif dorostenek Eva Janáčková a Jarmila Moravcová vyhráli přebor republiky, Eva Janáčková pak ještě 3. místo ve skifu dorostenek
 • Pavel Holešovský, horký favorit ve skifu dorostu, zmeškává start finalové jízdy
 • vyroben vlastní vlek na lodě, jako základ dalšího rozvoje sportovní činností v příštích letech

1988

 • Marcel Hrdlička zvítězil na přeboru ČSSR ve skifu dorostu
 • větrná smršť zlomila 3 topoly u loděnice a ty těžce poškodily loděnici a 4 lodě. Loděnice byla v následném roce svépomocí opravena, i tak zanechala tato událost následky na statice objektu
 • získán velký vlek na lodě, párová čtyřka, dvojka bez kormidelníka, další skify

1989 - 1990

 • zlatá éra Ludmily Jandourkové, během těchto let získala pro naše město mnoho titulů přebornice republiky a jako veslovodka reprezentační  čtyřky a osmy juniorek vybojovala na mistrovstvích světa 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Zatím nejúspěšnější členka klubu v jeho dosavadní historii

1991 - 1993

 • skifař Zdeněk Böhm vyhrává třikrát za sebou ve skifu na Přeboru republiky žactva (1x mladšího a 2x staršího), spolu s Tomášem Vrtiškou vyhrávají i dvojskif mladšího žactva v poháru mládeže. V roce 1993 pak na historické lodi Perun, předělané na párovou čtyřku, dosáhl společně s Tomášem Vrtiškou, Pavlem Stránským, Zbyňkem Kovářem kormidelníkem Markem Havránkem 5. místo na přeboru republiky

1993

 • klub se opět osamostatňuje pod názvem Klub veslování Kondor Brandýs. Důvodem, proč  se nevrátil k původnímu názvu ČVK byl ten, že v té době  již existovaly 3 kluby se stejným názvem (Pardubice, Brno a Praha). Klubové barvy jsou i nadále žlutá a modrá  (od roku 1979)

1994

 • klub zakoupil od SK Smíchov osmiveslici Lethé
 • Kateřina Holcová, odchovankyně klubu ve službách sportovní školy Pardubice, získává 3. místo na mistrovství světa na osmiveslici juniorek, Tomáš Vrtiška získal prvenství ve skifu dorostenců a společně s Pavlem Stránským se umístnili na 3. místě ve dvojskifu dorostenců. Třetí místo obsadily i Lenka Mrázová s Petrou Schlaegelovou ve dvojskifu dorostenek, ve čtyřce párové společně s Lenkou Ryšavou a Irenou Švábovou získaly 6. místo. Ludmila Jandourková s Jitkou Havlíčkovou získaly 5. místo ve dvojskifu žen, osma mužů ve složení Franc, Hrdlička, Kovář J., Holešovský, Lisec, Havlíček, Aleš, Krejza získala 4. místo v osmě mužů. Vrtiška J. společně s P. Holešovským získali 5. místo ve dvojce mužů s kormidelníkem. Zdeněk Böhm získal 2. místo v párové čtyřce juniorů a 3. místo v e dvojskifu a dvojce bez kormidelníka juniorů. Pavlína Turkovičová byla 6. ve skifu starších žaček.

1995

 • Jakub Štencl získal 1. místo ve skifu žáků starších, Michal Pavlík pak ve stejné disciplíně 3. místo. Zdeněk Böhm 3. místo v párové čtyřce juniorů, 2. místo ve dvojskifu juniorů. Jako veslovod reprezentační posádky juniorů dovedl posádku na jedenáctém místě. Nutno podotknout, že celá posádka po první večeři v Poznani dostala střevní potíže, které přetrvaly po celou dobu mistrovství světa. Eva Janáčková s Ludmilou Jandourkovou obsadily ve dvojskifu žen 5. místo, na párové čtyřce společně s Holcovou a Techlovskou pak stejné místo na párové čtyřce. Muži Hrdlička, Lisec, Havlíček a Košek obsadili 3. místo v párové čtyřce lehkých vah. Hrdlička s Liscem pak 5. m í sto ve dvojskifu mužů lehkých vah. Osma můžů ve složení Franc, Vrtiška, Pinc, Krejza, Lisec, Hrdlička, Košek, Aleš M. k. Jeřábek 6. místo. Tomáš Vrtiška byl druhý v osmě juniorů. Juniorky Ludvíková, Mrázová a Schlaegelová pak byly 3. v osmě juniorek.

1996

 • Michal Pavlík a Jakub Štencl vítězí ve dvojskifu starších žáků, Jakub pak i 3. místo ve skifu. Michal Barták a Robert Pavlík obsadili 3. místo ve dvojskifu mladších žáků. Nepárová čtyřka žen ve složení Ludvíková,Jandourková, Holcová, Techlovská obsaz u je 2. místo, což se stává historickým úspěchem v ženském veslování. Ve dvojskifu žen seniorek B obsazuje Jana Ludvíková s Lenkou Techlovskou 5. místo. Omlazená osma mužů ve složení Bőhm, Franc, Krejza, Hrdlička, Aleš, Lisec, Kovář, Košek, k. Jeřábek zopakovala ú spěch z předchozího roku a umístnila se 6. Robert Pavlík obsazuje 3. místo ve skifu žáků mladších.

1995 - 1996

 • klub vyhrál dvakrát po sobě (a poprvé v historii) Polabský pohár. Tato regata se již jezdí 30 let a založil ji právě náš klub. Původní putovní cena Polabský pohár byla zničena jedním pražským klubem. V této soutěži se bodují umístnění všech posádek ve všech závodech. Klub s nejvíce získanými body vyhrává pohár. Vedle jmen vítězů velkých klubů jako je VK Blesk, SK Smíchov, Spolana Neratovice apod. se tedy náš klub konečně zapsal do listiny vítězů této již tradiční trofeje.

1997

 • klub se zúčastnil po dlouhé odmlce opět Primátorských osmiveslic, kde startovala osma mužů a dorostenců. Posádky byly vyřazeny v rozjížďkách.
 • klub má 87 členů, z toho kolem 45 závodníků. Klub vlastní 12 skifů, 5 dvojskifů, dvojku s kormidelníkem, dvojku bez kormidelníka, 2 párové čtyřky, dvě nepárové čtyřky a osmiveslici. Ze starších lodí potom dvě čtyřky plátové (Jizera a Neptun)
 • na 30. ročníku Polabského poháru obsazuje klub 2. místo
 • osma dorostenců Jeřábek, Štencl, Rych, Synek, Holba, Lavír, Středa, Pavlík k. Březina se umistňuje na 7. místě. Párová čtyřka starších žáků O. Březina, L. Bartůněk, L. Juhász, P. Škaloud, k. Bartůněk na 6. místě. Ondřej Březina na 5. místě ve skifu starších žáků. Jana Ludvíková získala bronzovou medaily ve skifu žen lehkých vah. Tomáš Jelínek s Martinem Volfem obsazují 6. místo v párové čtyřce juniorů.
 • výbor klubu pracuje ve složení ing. Miloš Havlíček (předseda), ing. Ferdinand Aleš, Zdeněk Matějovský, ing. Richard Pinc, ing. Břetislav Krchov, Josef Vrtiška a Jana Francová.

1998

 • Ve dnech 29. - 30. 5. reprezentovala Českou republiku na mistrovství zemí  států CEFTA brandýská posádka J. Štencl, J. Rych, O. Synek společně s M. Dolečkem z Neratovic ve čtyřce párové  dorostenců a dosáhli vynikajícího vítězství před posádkou Polska. Na oblastních přeborech obsadily posádky našeho klubu mnoho medailových míst. V párové čtyřce dorostu obsadila výše zmíněná posádka prvé místo. Suverénně vyhrála i Jana Ludvíková ve skifu žen.
 • O týden později naši nejlepší dorostenci společně s nejlepšími dorostenci z Neratovic zasedli do osmiveslice a s přehledem vyhráli na tradičních Primátorských osmiveslicích v Praze.
 • Ve dnech 20. - 21. 6. se uskutečnilo Mistrovství České republiky dorostu a žactva. Ve dvojskifu mladších žáků obsadili 2. místo posádka Bartůněk Jan, Bílek Tomáš. Ve čtyřce párové starších žáků s přehledem na druhém místě dojela posádka ve složení O. Březina, R. Pavlík, L. Juhász, V. Kokora, k. Rotek. Ondřej Březina a Lukáš Juhász si zopakovali druhé místo ve dvojskifu starších žáků. V závodě dvojek bez kormidelníka si naše posádka Michal Pavlík a Ondřej Synek vybojovala 2. místo. V párové čtyřce mladších žáků jsme obsadili opět druhé místo před posádkou VK Olomouc. Nakonec se veslaři našeho klubu dočkali i zlata. Postarala se o to samozřejmě již zmíněná posádka Štencl, Doleček, Rych a Synek. Suverénně od startu se každým tempem odlepovala od ostatních soupeřů a projela cílem nikým neohrožována 6 sekund před druhou posádkou v cíli.

1999

 • Tento rok se umístnila osma dorostenců ve složení O. Březina, R. Pavlík, L. Juhász, V. Kokora, L. Bartůněk, P. Škaloud, I. Stanev, L. Vojáček, k. Šmíd na 5. místě.
 • Tomáš Bílek zvítězil ve skifu starších žáků. Tato disciplína se ostatně stává doménou našeho klubu posledních několika let. Milan Rotek obsadil 2. mís to ve s kifu mladších žáků.
 • Dorostenky Lapáčková a Burkovcová získávají 2. místo v párové čtyřce dorostenek. Junioři Štencl a Synek obsazují 5. místo ve dvojskifu a společně s Rychem a Jeřábkem 6. místo v párové čtyřce.

2000

 • Ondřej Synek získává v americkém Bostonu na mistrovství světa v jízdě na trenažéru 3. místo. Jakub Štencl získává 3. místo na párovce juniorů a Ondřej Synek 3. místo na dvojskifu juniorů na mistrovství světa v Záhřebu. Kromě těchto úspěchů získávají titul mistra republiky Tomáš Bílek a Jan Bartůněk ve dvojskifu starších žáků. Tomáš Bílek i stříbrnou medaili ve skifu. Bronzovou medaili získali mladší žáci na párové čtyřce a dvojskifu.

2001

 • Ondřej Synek, již  jako veslař Dukly Praha získává v americkém Bostonu na mistrovství světa v jízdě na trenažéru mistrovský titul.
 • Mistrovský titul získala Milena Jelínková ve skifu mladších žákyň. Dvě čtvrtá místa obsadili mladší žáci - v párové čtyřce a na dvojskifu. Juniorská párovka ve složení: Březina, Juhász L., Stanev, Vojáček ve zcela neregulérním mistrovství republiky obsadila na poškozené lodi 4. místo. Juniorky Lapáčková a Burkovcová získaly titul na osmě juniorek.
 • Tomáš Bílek a Jan Bartůněk zvítězili na Primátorkách v dorostenecké kategorii a spolu s "polabským" společenstvím získal Tomáš Bílek titul mistra republiky a oba potom získali bronz na juniorském přeboru republiky.

2002

 • Letošní sezona byla poznamenaná tisíciletou povodní, která zapříčinila zrušení větší části podzimní sezóny. Našeho klubu se velká voda přímo nedotkla, snad jen naše osma uložená ve Štětí utrpěla bahenní lázeň a některé lodě spolu s malým vlekem, který byl v době povodní na Veslařském ostrově v Praze. Dobrovolníci vyrazili na pomoc roudnickému klubu uklízet následky.
 • Tento rok byl také významný v renovaci lodního parku. Byli zakoupeny čtyři páry seker - Crocker. Nechal se zrekonstruovat dvojskif a byli nakoupeny krakorce pro žákovskou párovku.
 • Ani letos jsme nezůstali pozadu s výkony a od počátku sezony získávali medaile na regatách. Na mistrovství republiky získaly titul Milena Jelínková na skifu starších žákyň, Romana Fojtíková v mladších žákyních.
 • 2. místo obsadili Milan Rotek se Štepánem Lexou v kategorii dvojskifu starších žáku, spolu s Janem Havlíčkem a Filipem Ludvíkem pak získali bronz na párovce.
 • Dorostenecký dvojskif Tomáš Bílek a Jan Bartůněk zvítězili a Tomáš obsadil 2. místo ve skifu.
 • Na juniorském přeboru potom obsadili 7. místo. Svou formu potvrdili i na podzimních sprintech kde opět získali titul Mistr republiky. V kategorii žen hájili naše barvy Jana Ludvíková s Janou Lapáčkovou.

Tento rok se také  prosadili naši odchovanci v barvách Dukly Praha:

 • Ondřej Synek –  na jaře porazil Václava Chalupu při kontrolních závodech, 2. místo ve světovém poháru a 5. na MS
 • Jakub Štencl – člen "A" posádky párové čtyrky, 7. místo na MS
 • Robert Pavlík - osma juniorů, 1. místo MS juniorů
 • Jan Gruber – 4. místo MS juniorů

Samozřejmostí  jsou jejich republikové tituly...

2003

 • Náš klub zakoupil od veslařského svazu automobil Ford Transit. A byl tedy vyměněn za historické Aro, které našemu klubu sloužilo několik desetiletí. Za poslední léta se výrazně zvýšila úroveň technického materiálu jak veslařského, tak i ostatních věcí souvisejících s chodem klubu.
 • Na mezinárodní regatě v Brně obsadili T. Bílek a J. Bartůněk 5. místo na párovce ve společenství s Litoměřicemi a Duklou.
 • Letošních Primátorek se zúčastnili naši junioři Tomáš Bílek a Jan Bartůněk a získali další 1. místo.

2003

 • Tomáš Bílek obsadil 2. místo v Českém poháru v jízdě na trenažéru. Na vodě pak získal s Janem Bartůňkem 1. místo na MČR v osmiveslici.
 • Druhá místa obsadila párová čtyřka starších žáků ve složení Havlíček, Hamala, Bodlák, Černý, dále párová čtyřka žaček mladších ve složení Fojtíková, Havlíčková, Rotková Kamila a Nováková.
 • Tomáš Bílek obsadil druhé místo ve skifu juniorů.
 • Největšího kolektivního úspěchu klub dosáhl ve finále Českého poháru klubů ve veslování, kde ve dvojskifech obsadil v mládeži 2. místo o bod za vítězem. Celkově pak 3. místo.

2004

 • Odchovanec klubu Ondřej Synek vyhrál MR na trenažéru. Zúčastnil se olympijských her a zde na dvojskifu obsadil ve finále 5. místo.
 • Na MR se prosadila především děvčata. Starší žákyně obsadily 3. a 4. místo v párových čtyřkách (Jelínková, Rotková M., Veselá, Jiráčková a Fojtíková, Havlíčková, Nováková, Rotková K.) a 4. a 5. místo ve dvojskifech (Havlíčková-Nováková, Rotková M.-Veselá) a 3 místo ve skifu (Fojtíková). Dorostenci (Havlíček, Rotek, Reichert) obsadili 5. místo na osmě dorostenců.
 • Vlajku ženského veslování držely Jany (Ludvíková, Lapáčková), které posbírali medaile, kde se dalo. Škoda že kvůli zranění nemohli odjet dvojskif. Z mistrovství republiky ve sprintu pak naši veslaři přivezli celkem 12 medailí. Zvítězili dorostenci (skif, párová čtyřka) a ženy (čtyřky).

2005

Mistrovství ČR na vodě:

 • Čtyřka párová  žákyně starší 3. Místo (Havlíčková, Fojtíková, Nováková, Rotková Kamila, k. Benešová)
 • Dvojskif žačky starší 6. Místo (Havlíčková, Nováková)
 • Skif žačky starší 3. Místo (Fojtíková)
 • Čtyřka párová žáci starší 7. Místo (Koloc, Solich, Šrámek, Horálek)
 • Dvojskif dorostenci 2. Místo (Havlíček)
 • Párová čtyřka dorostenci 2. Místo (Havlíček)
 • Mezinárodní regata CEFTA párová čtyřka dorostenci 1.místo (Havlíček)
 • Dvojskif žáci mladší 4. Místo (Rotek Tomáš, Nováček)
 • Dvojskif junioři 2. Místo (Rotek Milan) 6. místo (Reichert Michal)
 • Párová čtyřka junioři 1. Místo (Rotek Milan)
 • Párová čtyřka dorostenky 5. Místo (Rotková, Veselá, Benešová, Jiráčková)
 • Dvojskif dorostenky 5. Místo (Veselá, Rotková)
 • Mistrovství světa juniorů párová čtyřka 13. Místo (Rotek Milan)

Finále Českého poháru klubů ve veslování:

 • Dvojskify mládeže 2. místo
 • Za největší úspěch považujeme umístnění klubu ve finále poháru klubů ve dvojskifech, které lze docílit jen tehdy, pokud má klub ve všech kategoriích mládeže vyrovnané posádky na vysoké výkonnostní úrovni jak v kategorii chlapců tak děvčat. Za námi zůstaly kromě vítězné Slávie všechny oddíly včetně pražských, které mají neskonale lepší podmínky k přípravě.

2006-2018

 • Klub posledních 10 let tak usilovně trénoval, že ještě nebyl čas dopsat současnou historii :)

2019

 • Postavení nové loděnice, první etapa - hangár na lodě

2021

 • Postavení nové loděnice, druhá etapa - budova se zázemím pro život klubu