Členské příspěvky na rok 2011!

Včera byl nejzazší termín k zaplacení členských příspěvků!

Kdo tak ještě neučinil, nechť tak co nejdříve učiní u hospodáře Jirky Rycha!

Pokud tak neučiníte nebo se s Jirkou/výborem nedohodnete na jiném řešení, ztrácíte status člena KV Kondor. Nebudete moci využívat loděniční materiál, vybavení a nebude vám dovoleno účastnit se žádných veslařských akcí.

Prosím berte na vědomí, že členské příspěvky tvoří nemalou část rozpočtu klubu na provoz a rozvoj.