Fotogalerie

Jak jistě víte, naše fotogalerie je od roku 2008 v žalostném stavu. Chtěl bych se letos pokusit o poslední nápravu.

Proto bych chtěl všechny, kdo mají zájem o zveřejnění svých fotografií požádat, aby přinesli na loděnici vypálené DVD nebo CD s fotografiemi (klidně nesetříděné) a dali mi je do skříňky. Pokud možno ukládejte na disk vždy název akce a datum.

Chtěl bych taky upozornit na to, že přinesením DVD souhlasíte se zveřejněním svých fotografií. Fotografie nesmí obsahovat osoby, které s fotografováním nesouhlasí! Na požádání mohu vaše fotografie umístit vodotisk – rád bych se tak vyhnul případným sporům o autorství (nebudeme si doufám hrát na zákon č. 121/2000 Sb.).

Případné komentáře k tématu uvítám.

Předem děkuji za pomoc.

Tomáš