Apel

Předseda – Ondřej Synek – mne poprosil o zveřejnění informací ohledně kampaně Hvězdy nepadají z nebe – ve zkratce se jedná o tlak na poslance, aby se trochu zamysleli, kde brát peníze na sport.

Více v článku – případně mohu poslat více emailem – vyžádejte si info v komentáři.

Email:

Subject: Podpora sportovních svazů v kampani Hvězdy nepadají z nebe

Vážení předsedové sportovních svazů, milí kolegové,

v návaznosti na 6. koordinační schůzku zástupců sportovních svazů 4. října v
tiskovém středisku v Praze na Strahově Vám posíláme bližší podrobnosti a
podrobné instrukce týkající se zapojení Vašich svazů (resp. jednot, klubů,
oddílů i jednotlivců do kampaně Hvězdy nepadají z nebe. Jejím cílem je vytvoření
rychlého a silného tlaku na poslance Parlamentu ČR, kteří právě v těchto dnech
přijímají legislativu nesmírně důležitou pro další financování českého sportu –
ta bude klíčová především pro další fungování mládežnického sportu, neboť mu
může v případě prosazení našich požadavků zajistit částku ve výši dvou miliard
korun. Rozhodující bude, abychom tuto iniciativu zkoncentrovali do období od 6.
do 26. října, kdy tento zákon bude procházet druhým čtením a lze do něj
zapracovat změny. V tomto směru Vás prosíme o maximální spolupráci a podporu.

Jaké jsou tedy možnosti ovlivnit poslance Parlamentu ČR před hlasováním?

1) Přesvědči svého poslance:

V příloze je databáze klíčových poslanců, s nimiž je možné (a bylo by i dobré)
hovořit na téma, jak zlepšit financování sportu a podpořit zejména jeho
mládežnickou základnu. Toho „správného“ si snadno  vyberete podle volebního
okrsku, resp.sídla jeho kanceláře. Není třeba vést žádnou sofistikovanou
diskusi, ale v přátelském hovoru otevřít téma v souvislosti s obavami o osud
sportu v ČR a navrhnout, aby se část peněz ze zdaněných loterií přiznala sportu
a současně se vytvořila pevná a neměnná kapitola státního rozpočtu pro sport
(aby měl sport v rozpočtu vždy zajištěnou pevnou částku, s níž může počítat) – a
tyto prostředky jsou určené v převážné míře na mládež. V rámci návrhu zákonu o
jednotném inkasním místě vláda navrhuje, aby peníze, kterými zdaní loterijní
společnosti, směřovaly do státního rozpočtu, přičemž část těchto prostředků by
měla plynout do sportovních klubů na mládež. Pokud o tyto peníze přijdeme, bude
to pro sport – a především mládežnický – likvidační. Další argumenty jsou
uvedeny ve „Výzvě“ i v obou prezentacích, které jsou součástí tohoto mailu.

2) Pošli pohled do sněmovny:

K dispozici jsou čtyři různé druhy speciálních pohlednic s „Výzvou českých
sportovců poslancům Parlamentu ČR“ a fotografiemi zkroušených mladých sportovců
se sloganem a výzvou poslancům o pomoc. Většinou jste si je tyto pohlednice
vyzvedli na Strahově. Tyto pohlednice distribuujte, prosím, ve svých svazech do
tělovýchovných jednot, klubů a oddílů – především mladým sportovcům. Stačí jen
doplnit u adresy jméno příslušného poslance z regionu (v příloze je další
databáze všech poslanců rozdělených podle krajů), své jméno a mateřskou jednotu
(klub). Stačí tomu věnovat deset minut před tréninkem. Pohlednice pak dorazí bez
problémů do sněmovny.

V případě, že budete potřebovat pro své členy ještě další pohlednice, napište si
o ně na adresu: info@hvezdynepadajiznebe.cz. Tato adresa je již plně funkční. Na
způsobu dodání pohlednic se domluvíme.

3) Podpoř „Výzvu českých sportovců poslancům Parlamentu ČR“ na webu:
www.hvezdynepadaji znebe.cz

Výzvu je možné podpořit také prostřednictvím webových stránek
www.hvezdynepadajiznebe.cz. Tato webová adresa bude funkční od čtvrtka. Hned na
úvodní stránce se objeví Výzva a barevně označené tlačítko, které umožňuje
odeslání elektronické pohlednice do parlamentu. Po klinutí se objeví jen stručné
údaje na vyplnění (jméno, jednota, resp. klub) a při zadání adresy si může
odesilatel vybrat kraj, jehož poslance chce oslovit. Není třeba vybírat
konkrétního poslance – tuto pohlednici obdrží všichni poslanci z daného regionu.
Současně počitadlo zaregistruje odeslaný příspěvek.

Banner na web:

V příloze označené „web_banner“ je pro vás k dispozici banner, který si můžete
umístit na své svazové stránky na internetu jako výraz podpory i připomínky pro
členy.

Dobrovolný finanční příspěvek svazů na kampaň ve výši 10 000,- Kč:

Svazy, které se dobrovolně rozhodnou finančně podpořit kampaň Hvězdy nepadají z
nebe částkou ve výši 10 000,- Kč, mohou tuto částku poslat na účet:

Sdružení sportovních svazů ČR
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
IČO: 00174262
Číslo účtu: 13535071/0100
Po zaplacení této částky obdrží potvrzení a příslušný daňový doklad.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte na mailové adrese
info@hvezdynepadajiznebe.cz – vynasnažíme se vždy Vaše dotazy a požadavky
operativně vyřešit.

Moc Vám děkujeme za podporu a spolupráci a pevně věříme, že s Vaší pomocí
dokážeme vybojovat českému sportu odpovídající finanční prostředky.

S pozdravem

pracovní výbor iniciativy Český sport 2011