Příspěvky 2012

Do 31. 3. 2012 je potřeba uhradit příspěvky za rok 2012 na účet klubu 0423361369/0800 (jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo) nebo v hotovosti po dohodě hospodáři klubu Jirkovi Rychovi. Příspěvky byly navýšeny oproti minulým rokům na 2 200 Kč.