Treninky o Jarních prázdninách

V pondělí 3.3. se sejdeme na loděnici v 16:00 . – dle účasti se domluvíme na zbývající dny v týdnu.