Příspěvky na rok 2015

Upozorňujeme všechny členy, že je potřeba uhradit příspěvky na rok 2015 a to nejpozději do konce března 2015.

Příspěvky ve výši 2 800 Kč plaťte na účet klubu číslo: 0423361369/0800

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo člena.

Případně je možné platit hotově hospodáři Milošovi Havlíčkovi.

V případě finanční náročnosti je možné dohodnout splátky. V takovém případě kontaktujte někoho z výboru (nejlépe Miloše nebo Pepu Vrtišku) nebo svého trenéra.

Jelikož jsou příspěvky důležitou složkou rozpočtu klubu nenechávejte platbu na poslední chvíli. Děkujeme!